Index Home
De Stad Architectuur


Maak uw keuzeArchitectuur.... Gemeenslandshuis

Het Gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap van Rijnland kreeg zijn huidige gedaante in 1598. Achter de fraaie renaissance-geveltoppen gaat een goed toegankelijke zolder schuil.

Het betreft hier een bijzondere kap, opgebouwd uit 'gordingen, flieringen en een nokgording'. Het speciale van deze kap is dat het bouwbestek uit 1597 nog volledig bewaard is.

In het bestek werd gedetailleerd omschreven hoe het dak moest worden samengesteld. Toen al achtte men het in de bouwwereld van belang nauwgezette afspraken over de uit te voeren werkzaamheden vast te leggen. We weten zelfs waar van het bestek werd afgeweken. In 1601 overleed de stadstimmerman, die toezicht hield op de bouw. Een andere timmerman verklaarde vervolgens, dat de overledene hem had verteld dat het bestek op alle punten gevolgd was, behalve bij het bovenste gedeelte van de kap. Dit werd alsnog nagemeten. Pas daarna werd de rekening goedgekeurd.

Ook de kelders van het Rijnlandshuis zijn het vermelden waard. Zij waren ooit onderdeel van de middeleeuwse huizen die in 1598 in het Rijnlandshuis werden opgenomen. De laatgotische vormen in de kelders verraden hun ouderdom. Het gewelf is toegankelijk. Speciaal in aansluiting op het thema van dit jaar is de westelijk zolder opengesteld. Vanaf hier maar ook in de kantine heeft u een uitstekend zicht op de kapconstructie. Let op de overloop even op de originele brandspuit naar ontwerp van Jan van der Heyden. Op de zolders is tevens een particulier museum met schaalmodellen van waterkundige werken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is al sinds de dertiende eeuw verantwoordelijk voor het waterbeheer in het gebied tussen Amsterdam, Den Haag, Woerden en de kust. Het Gemeenlandshuis fungeerde als vergaderruimte en nachtverblijf voor het bestuur van het hoogheemraadschap en als permanente woning van de dijkgraaf.


wandelen