Index Home
De Stad

Navigatie


Leidens Ontzet.... in historisch perspectief

et huidige Nederland was in de 15e en 16e eeuw onderdeel van het rijk van de Habsburgs, dat zijn grootste omvang kende onder Karel V. Zijn opvolger, Filips II, trof in dit noordelijke deel van zijn rijk echter een landje dat inmiddels sterk was beïnvloed door de Reformatie. Godsdienstige meningsverschillen waren echter maar een onderdeel van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648); de behoefte aan grotere staatkundige vrijheid speelde eveneens een rol. Onder leiding van Willem de Zwijger kwamen de Nederlanden in opstand tegen het centraal gezag in Spanje. Het grootste deel van die strijd speelde zich af in de Zuidelijke Nederlanden; vanaf het einde van de 16e eeuw konden de Noordelijke Nederlanden zich bevrijd noemen. Daar ging echter wel strijd aan vooraf en het Beleg en Ontzet van Leiden speelden daar een grote rol in.